קלינאות תקשורת

[:il]תפקיד קלינאי תקשורת בטיפול בילדים לקויי ראייה
קלינאי תקשורת הוא בעל מקצוע העוסק באיתור, אבחון, הערכה, שיקום וייעוץ בכל הנוגע להתפתחות שפה אצל תינוקות, דיבור ותקשורת, ליקויי שמיעה ובליעה.
תקשורת יעילה ותקינה מאפשרת לאדם להיות שותף מלא בחברה. מיומנויות תקשורת פונקציונליות הן צורות תקשורת הפועלות כדי לידע את הנמענים לגבי הצרכים של הלומד, רצונותיו, התעניינותו ותחושותיו. מיומנויות תקשורת מאפשרות ללומד להשיג את מה שהוא רוצה בכוחות עצמו, ומהוות אבני דרך ללימוד הבעת בחירה ובניית עצמאות. למיומנויות אלו צורות רבות הכוללות המללה, סימנים, תנועות ושימוש באביזרים של תקשורת חלופית.

התפתחות תקשורת אצל פעוטות עיוורים או בעיות תקשורת אפשריות
השלב הראשון בהתפתחות התקשורת הוא השלב הקדם שפתי. התקשורת הקדם שפתית נשענת בדרך כלל על חוויה חזותית, כגון קשר עין, תגובות למבט והבעות פנים ומחוות כגון הצבעה. תקשורת קדם שפתית תקינה תאפשר בהמשך רצף של פעולות משותפות כגון: משחק הדדי-חברתי המבוסס על תשומת לב משותפת. לעתים האינטראקציה והתקשורת הקדם שפתית של הילד העיוור לקויה.
הכלי העיקרי לתקשורת הוא השפה, מערכת של סמלים וחוקים מוסכמים המשמשת לחשיבה, ייצוג ידע, להבעה וללמידה. רוב הילדים העיוורים מסוגלים ללמוד שפה, עם זאת התפתחותה איטית יותר ושונה בדרכה.
הילד העיוור נולד לעולם של אנשים רואים, עליו לרכוש שפה ולהשתמש במושגים השייכים לעולם הרואים. ההתנסות התחושתית-מוטורית של הילד העיוור ייחודית, ורכישת הידע שונה מזו של ילד שרואה.
רובד נוסף: :שימוש הולם בשפה במצבים חברתיים שונים והבנת חוקי שיח. כאשר הילד העיוור מתקשה לעבד אינפורמציה לא מילולית כמו שפת גוף, הבעות פנים, הדבר יגורם לבעיות פרגמטיות.
קלינאות תקשורת – התערבות טיפולית
התערבות, טיפול והדרכה של קלינאי ו קלינאיות תקשורת בתחום התקשורתי, השפתי והפרגמאטי מהשנה הראשונה לחייו של הילד העיוור היא בעלת ערך רב. שיתוף פעולה עם הצוות הפרה רפואי, הצוות החינוכי וההורים יאפשר רכישת שפה באופן מותאם ומוקדם יותר דבר שיביא לשילוב טוב ויעיל בקהילה.לתרומה עבור הפעילות לחצו כאן

[:en]Effective communication is essential for full integration in society. Before learning to speak all children are exposed to “prelanguage” – the first step in developing communication skills. “Pre-language” for the seeing child generally involves visual experiences, such as direct eye contact, visual responses to facial expressions and pointing at various objects. This is followed by interactive activities accompanied by speech. In general, blind and/or visually impaired children have no problem learning to speak clearly, all be it at a slower rate, also through developing pre-language skills.However, the inability to see, therefore interpret body language, facial expressions, and other non-verbal cues, makes it more difficulty for the blind child to fully understand and communicate with others. Intervention, in the form of speech therapy, among other therapies provided by ELIYA, is an effective tool in helping such children to communicate clearly and become fully functioning members of society.


To support the program please click here
     

[:]

Skip to content