קווים מנחים לתכנית עבודה שנתית עבור הצוות החינוכי והמקצועי באלי”ע

 

 1. תיאום ציפיות
  עבור ילדים חדשים: עם קליטת הילד בגן, תיערך פגישה עם ההורים.

לפגישה שתי מטרות עיקריות:
א. לשמוע מההורים על הילד ועל האופן בו הם מצפים לראות  את התקדמותו בחודשים הקרובים, בתחומים השונים. קיים שאלון שבנינו לאחרונה ויכול לסייע.
ב. לתת מענה לשאלות של ההורים לגבי הגן והטיפול שילדם יקבל.
עבור ילדים ממשיכים: תתקיים פגישה כנ”ל קרוב ככול האפשר לתחילת שנת הלימודים במטרה לשמוע מההורים את הציפיות שלהם מהשנה הקרובה.
בפגישה זו ישתתפו : גננת, עו”ס ומנהלת סניף(בהתאם לצורך).

 1. תכנית התערבות ראשונית-
  לאחר תקופת הסתגלות ראשונית והתאמת הציוד לילד, צוות מקצועות הבריאות יעריך את תפקודו של הילד בתחומים השונים, יבנה עבורו תכנית התערבות ראשונית וידריך את הגננת והסייעות בכיתת הגן הרלבנטית.
 1. אבחונים והערכות –
  עד 1.10 לילדים ממשיכים ועד 1.11 לילדים חדשים, צוות מקצועות הבריאות יעבירו לכל ילד אבחון והערכה בהתאם לנדרש. גננות יעבירו הערכות ראיה לילדים חדשים. סיכום מספרי ומילולי ייכתב בתיק האישי של הילד.
 2. פגישת צוות בנושא הראייה
  הגננת תעדכן את צוות מקצועות הבריאות במצב הראייה של הילדים בגן ובדגשים שנובעים מכך בטיפול בילד.
 3. בניית תל”א-
  תל”א מוכנה  עד 1.11  ילדים ממשיכים ו 15.11 עבור ילדים חדשים .
  באחריות הגננת לארגן פגישה עם צוות מקצועות הבריאות בה יסוכם הידע שנאסף על הילד מההערכות והאבחונים. כל אשת מקצוע תציג את המטרות שלה, בהתאם ל- GAS, ויחד נבנה לילד תל”א המורכבת מ-1-4 מטרות השתתפותיות. (participation – מטרות פונקציונליות שבאות מתוך סדר היום של הילד ומשפחתו אשר השגתן תתרום לשיפור ההשתתפות של הילד בחיי המשפחה והקהילה. השגת מטרות אלו מערבת בד”כ מספר תחומים ומספר מטפלים).

בישיבה זו יסוכם באיזה תחומים הילד  זקוק לטיפול פרטני, קבוצתי, על ידי מי  ובערך באיזו תדירות.

 1. העברת התל”א לסייעות-
  הגננת תעביר לסייעות את התל”א וצוות מקצועות הבריאות ימשיך וידריך את הסייעת בטיפול בילד.

הצגת התל”א להורים-
החל מנובמבר מקיימים פגישות עם ההורים בהשתתפות הגננת, עו”ס ועל פי צורך, נציגה ממקצועות הבריאות. מציגים בפני ההורים את התל”א. (ניתן לשקול לשלוח להורים את התל”א מראש על מנת שיבואו מוכנים לפגישה) בסוף הפגישה ההורים מקבלים העתק מהתל”א.

 1. פגישות מעקב, סינכרון וחשיבה לצוות המטפלים-
  אחת לשבוע יתקיים מפגש של הגננת, העו”ס וצוות מקצועות הבריאות של הגן. בכל מפגש נדון על ילד אחד או שניים. נברר איפה הילד עומד מבחינת התחומים השונים בתוכנית, מה השאלות שעולות בטיפול ועוד.
 1. מעקב שגרתי של הגננות-
  הגננת עוקבת אחר התקדמות התוכנית. הסייעות מצטרפות, על פי הצורך, לטיפולים של צוות מקצועות הבריאות על מנת לקבל הדרכה לטיפול. טיפול משותף של שניים או יותר מאנשי הצוות יתקיימו לעיתים לפי הצורך.

תהליך מעקב ובקרה אחר הטיפול ומטרות העבודה עם הילד יערך ע”י הגננת או המדריכה בחודש פברואר.

 1. הערכות חינוכית
  החל מסוף ינואר ועד מרץ הגננות והצוות המקצועי כותב הערכות חינוכיות- תפקודיות עבור הילדים שמסיימים באותה שנה (עבור ועדת השמה). הערכות יכתבו בשפה המובנת להורים.

עד סוף יוני יכתבו הערכות חינוכיות גם עבור הילדים הממשיכים ובמידת הצורך יעודכנו ההערכות עבור הילדים העוזבים.

 1. אבחונים והערכות חוזרות-
  עד סוף יולי צוות מקצועות הבריאות יעביר לכל הילדים אבחון חוזר. הגננות יעבירו אבחון ראייה חוזר וכתיבת מטרות עבודה לילדים ממשיכים. סיכום מספרי ומילולי ייכתב בתיק האישי של הילד.
 2. פגישה עם ההורים לסיכום השנה
  פגישה עם ההורים לסיכום השנה (עוזבים ונשארים) בהשתתפות: מנהלת סניף, גננת, עו”ס וצוות מקצועות הבריאות (בהתאם לצורך). ההורים מקבלים את ההערכה החינוכית ונמסרות להם המלצות הצוות לגבי השנה הבאה.
 3. דוחות סיכום של צוות מקצועות הבריאות
  דוחות מקצועיים ייכתבו על כל ילד ויצורפו להערכה החינוכית וסיכום עבור ההורים.

 

Skip to content