אבני דרך המרכזיות בהתפתחות של ילדים עם לקויות ראייה או עיוורון

תינוקות נולדים שונים זה מזה. גורמים רבים משפיעים על התפתחותם, אישיותם ותפיסת עולמם העתידית. לדוגמא: גנטיקה, מהלך ההריון והלידה, מזג אישי, הסביבה בה גדל הילד, תגובות ההורים לצרכיו ועוד.
חוש הראייה הוא החוש המארגן שדוחף אותנו לקשר עם הסביבה, מגרה את הסקרנות ודרכו אנו קולטים ומבינים את העולם. הראייה משפיעה על יכולת מוטורית, קוגניטיבית וההתנהגותית, חומרת לקות הראייה ואופייה, הם הגורמים החשובים בהשפעת לקות הראייה על ההתפתחות. 

כדי לדעת מה נוכל לצפות מילדינו בשלבי התפתחותם השונים מצורפות אבני הדרך המרכזיות בהתפתחות של ילדים עם לקויות ראייה או עיוורון לטבלה המלאה 
התפתחות מוטורית התפתחות שפה

אבני הדרך נבנו על סמך מספר מקורות מידע, לא תמיד יש הסכמה מלאה בין מקורות שונות.

1.The Oregon project
2.Developmental Guidelines for Infants with Visual Impairments
3.Helping Children Who Are Blind
4.Children with Visual Impairments: A Parent’s Guide
5.Vision: Its Development In Infant & Child

יש להשתמש בטבלאות אלו כקווי מנחה ולא ככללי ברזל

Skip to content